Milk House i Čuvarkuća zajedno rade u korist domaćeg kupca i domaće privrede

Sa velikim zadovoljstvom smo se priključili akciji brendiranja proizvoda domaćeg porekla, koju sprovodi Privredna komora Srbije. Njeni ciljevi su u potpunosti kompatibilni za našom vizijom razvoja srpskog tržišta na kome će se potrošači opredeljivati za kupovinu domaćih proizvoda ne samo iz patriotskih razloga, nego pre svega zbog kvaliteta i konstantnog unapređenja asortimana naših kompanija.

Obzirom da ispunjavamo sve standarde u procesu proizvodnje, kao i da posedujemo sve potrebne sertifikate, sa ponosom smo na svoje proizvode istakli i žig Čuvarkuća. Oduvek nam je bilo važno da tržištu i kupcima pošaljemo poruku da su naši artikli proizvedeni od domaćeg mleka, stoga se i naš najprepoznatljiviji proizvod zove „Planinski Jogurt“.

U svojim marketinškim porukama i sloganima jasno potenciramo koliko ulažemo u svoje dobavljače i koliko nam je ova činjenica važna. Pored toga smo aktivni i na polju društvene korporativne odgovornosti, pomagali smo kad god smo bili pozvani u granicama naših mogućnosti, a imali smo i zapažene kampanje sa mladim ljudima iz raznih oblasti (sport, muzika, kultura) kojima smo bili podrška, a oni bili naša zaštitna lica u reklamnim spotovima, bilbord posterima, lifletima, itd. Dakle, našoj mlekari je domaće poreklo i opšte dobro društvene zajednice veoma važno.

Žig Čuvarkuća smo doživeli kao potvrdu i pečat koji ovu činjenicu i zvanično apostrofira.

Posebno izdvajamo naše mleko i jogurt sa ovim žigom, a njega nose i pavlaka, kiselo mleko, probio jogurt i sitan sir. Mleko dolazi sa čistih pašnjaka, a do naših postrojenja za preradu dolazi u cisternama koje ispunjavaju sve vrhunske standarde u čuvanju i transportu. Sama proizvodnja je sterilna i odvija se po najnovijoj svetskoj tehnologiji. Naš stručni tim svoje znanje ulaže u procese prerade mleka poštujući moto da jedino apsolutno najbolje može izaći sa naših proizvodnih traka.

Milk House i Čuvarkuća zajedno rade u korist domaćeg kupca i domaće privrede.

Nazad na novosti