Sa planinskih pašnjaka na vašu trpezu

Naši proizvodi

Mleko Tetra Pak Slim sa cepom

O nama

Kada smo 2007. godine odlučili da formiramo novo ime na tržištu mlečnih proizvoda postavili smo sebi tri ključna pitanja:
Da li u okruženju imamo adekvatnu sirovinu?
Da li imamo dovoljno znanja, energije i resursa da ne odstupimo ni po koju cenu od vrhunskih standarda u proizvodnji i ne pravimo
kompromise po pitanju kvaliteta?
Da li ima kupaca koji će to prepoznati na pravi način?
Odgovor na sva tri pitanja je bio DA… Ali krenimo redom.

 

Detaljnije