Proizveden od mleka sa netaknutih pašnjaka brdovite jugoistočne Srbije, donosi planinsku svežinu pravo na Vašu trpezu u količini dovoljnoj da upotpuni zdravu ishranu Vaše velike porodice tokom celog dana.