Dugotrajno mleko 2,8% mm, 1l

Zašto je Milk House mleko dobro za Vašu porodicu?

Naše dugotrajno pasterizovano mleko u tetrapaku dolazi sa nedirnutih pašnjaka Jastrebca i Stare planine, od malih proizvođača koji svoje krave čuvaju u oblastima nezagađenim industrijskom proizvodnjom. Do naših postrojenja za preradu dolazi u cisternama koje ispunjavaju sve vrhunske standarde u čuvanju i transportu. Sama proizvodnja je sterilna i odvija se po najnovijoj svetskoj tehnologiji.

Zatim se termički obrađuje u specifičnom procesu na određenoj temperaturi čime se čuva onaj ukus i miris koj priroda daje, koji su neki malo stariji među nama možda imali sreće da probaju kod svojih deka i baka. Ona mlađa populacija sada ima priliku da proba ovo mleko i otkrije punoću specifičnih aroma koje dolaze iz njegove svežine.

Najvažniji sastojak je ljubav…

U našoj mlekari se rukovodimo motom da sve što proizvodimo radimo pre svega za našu decu. Tako stručnosti, posvećenosti ¡ znanju dodajemo onu najvažniju emotivnu komponentu bez koje nema vrhunskog kvaliteta, a to je ljubav i poštovanje. Prema našim potrošačima, prema našem timu koji vredno radi, prema našim dobavljačima, prema našoj deci koja svakodnevno konzumiraju naše proizvode. To je pravi recept za dobar ukus pun zdravlja.

Pasterizovano mleko 3,2% mm, 1 l

Zašto naše Mleko u kesi podseća na ono koje smo nekada pili kod bake na selu?

Zato što ovako pripremljeno i spakovano mleko ima svoje specifičnosti koje se direktno odražavaju na njegovu svežinu i važne sastojke za ljudski organizam. Ono u procesu prerade prolazi kroz tretman samo jedne pasterizacije, čime se minimalno utiče na njegove sastojke koji dolaze iz prirode. Tako dobijamo tzv. nehomogenizovano mleko.

Njegova posebnost se ogleda u tome da je potrebno prokuvati ga pre upotrebe. Tom prilikom se na površini izdvaja kajmak, baš kao i prilikom kuvanja sirovog mleka koje smo dobili direktno od krave. Svežinu kojom se odlikuje jedino je moguće dobiti na ovaj način prerade. Miris i ukus koji ima ovakvo mleko je nešto najpribližnije moguće aromama koje su neki srećnici imali prilike da dožive na selu, kod svojih baka i deka.

Jos jedan veliki benefit ovog mleka je u najvećoj mogućoj meri očuvani prirodni enzimi, vitamini D, A, C i B12, zatim kalcijum i kalijum. Sam proces njegove prerade je takav da se iz njega neutrališu sve štetne materije u vidu mikro organizama, a sa druge strane zadržava sve ono što je našem organizmu potrebno.

Pored svega na kraju najvažniji sastojak je ljubav…

U našoj mlekari se rukovodimo motom da sve što proizvodimo radimo pre svega za našu decu. Tako stručnosti, posvećenosti i znanju dodajemo onu najvažniju emotivnu komponentu bez koje nema vrhunskog kvaliteta, a to je ljubav i poštovanje. Prema našim potrošačima, prema našem timu koji vredno radi, prema našim dobavljačima, prema našoj deci koja svakodnevno konzumiraju naše proizvode. To je pravi recept za dobar ukus pun zdravlja.

Pasterizovano mleko 2,8% mm, 1 l

Zašto naše Mleko u kesi podseća na ono koje smo nekada pili kod bake na selu?

Zato što ovako pripremljeno i spakovano mleko ima svoje specifičnosti koje se direktno odražavaju na njegovu svežinu i važne sastojke za ljudski organizam. Ono u procesu prerade prolazi kroz tretman samo jedne pasterizacije, čime se minimalno utiče na njegove sastojke koji dolaze iz prirode. Tako dobijamo tzv. nehomogenizovano mleko.

Njegova posebnost se ogleda u tome da je potrebno prokuvati ga pre upotrebe. Tom prilikom se na površini izdvaja kajmak, baš kao i prilikom kuvanja sirovog mleka koje smo dobili direktno od krave. Svežinu kojom se odlikuje jedino je moguće dobiti na ovaj način prerade. Miris i ukus koji ima ovakvo mleko je nešto najpribližnije moguće aromama koje su neki srećnici imali prilike da dožive na selu, kod svojih baka i deka.

Jos jedan veliki benefit ovog mleka je u najvećoj mogućoj meri očuvani prirodni enzimi, vitamini D, A, C i B12, zatim kalcijum i kalijum. Sam proces njegove prerade je takav da se iz njega neutrališu sve štetne materije u vidu mikro organizama, a sa druge strane zadržava sve ono što je našem organizmu potrebno.

Pored svega na kraju najvažniji sastojak je ljubav…

U našoj mlekari se rukovodimo motom da sve što proizvodimo radimo pre svega za našu decu. Tako stručnosti, posvećenosti i znanju dodajemo onu najvažniju emotivnu komponentu bez koje nema vrhunskog kvaliteta, a to je ljubav i poštovanje. Prema našim potrošačima, prema našem timu koji vredno radi, prema našim dobavljačima, prema našoj deci koja svakodnevno konzumiraju naše proizvode. To je pravi recept za dobar ukus pun zdravlja.

Pasterizovano mleko 1,6% mm, 1 l

Zašto naše Mleko u kesi podseća na ono koje smo nekada pili kod bake na selu?

Zato što ovako pripremljeno i spakovano mleko ima svoje specifičnosti koje se direktno odražavaju na njegovu svežinu i važne sastojke za ljudski organizam. Ono u procesu prerade prolazi kroz tretman samo jedne pasterizacije, čime se minimalno utiče na njegove sastojke koji dolaze iz prirode. Tako dobijamo tzv. nehomogenizovano mleko.

Njegova posebnost se ogleda u tome da je potrebno prokuvati ga pre upotrebe. Tom prilikom se na površini izdvaja kajmak, baš kao i prilikom kuvanja sirovog mleka koje smo dobili direktno od krave. Svežinu kojom se odlikuje jedino je moguće dobiti na ovaj način prerade. Miris i ukus koji ima ovakvo mleko je nešto najpribližnije moguće aromama koje su neki srećnici imali prilike da dožive na selu, kod svojih baka i deka.

Jos jedan veliki benefit ovog mleka je u najvećoj mogućoj meri očuvani prirodni enzimi, vitamini D, A, C i B12, zatim kalcijum i kalijum. Sam proces njegove prerade je takav da se iz njega neutrališu sve štetne materije u vidu mikro organizama, a sa druge strane zadržava sve ono što je našem organizmu potrebno.

Pored svega na kraju najvažniji sastojak je ljubav…

U našoj mlekari se rukovodimo motom da sve što proizvodimo radimo pre svega za našu decu. Tako stručnosti, posvećenosti i znanju dodajemo onu najvažniju emotivnu komponentu bez koje nema vrhunskog kvaliteta, a to je ljubav i poštovanje. Prema našim potrošačima, prema našem timu koji vredno radi, prema našim dobavljačima, prema našoj deci koja svakodnevno konzumiraju naše proizvode. To je pravi recept za dobar ukus pun zdravlja.

Pasterizovano mleko 2,8% mm, 1,5 l

Zašto je naše pasterizovano Sveže mleko posebnog ukusa i arome?

Zato što za svaki proizvod važi pravilo da njegov kvalitet direktno zavisi od sirovine, odnosno od mleka od koga se pravi. A naše mleko dolazi sa nedirnutih pašnjaka Jastrebca i Stare planine, od malih proizvođača koji svoje krave čuvaju u oblastima nezagađenim industrijskom proizvodnjom. Do naših postrojenja za preradu dolazi u cisternama koie ispunjavaju sve vrhunske standarde u čuvanju i transportu. Sama proizvodnja je sterilna i odvija se po najnovijoj svetskoj tehnologiji.

Zatim od njega proizvodimo nase SVEŽE MLEKO koje se termički obrađuje na određenoj temperaturi čime se čuva ukus i miris koji priroda daje, koji su neki malo stariji među nama možda imali sreće da probaju kod svojih baka na selu. Sveže mleko ima u velikoj meri održan nivo enzima, vitamina D, A, C i B12, kalcijuma i kalijuma. Sam proces njegove prerade je takav da se iz mleka neutrališu sve štetne materije u vidu mikroorganizama, a sa druge strane zadrži sve ono što je našem organizmu potrebno. Mlađa populacija sada ima priliku da konzumira ovo mleko i otkrije punoću ukusa koje dolaze iz njegove svežine.

Naivažniji sastojak je ljubav…

U našoj mlekari se rukovodimo motom da sve što proizvodimo radimo pre svega za našu decu. Tako stručnosti, posvećenosti i znanju dodajemo onu najvažniju emotivnu komponentu bez koje nema vrhunskog kvaliteta, a to je ljubav i poštovanje. Prema našim potrošačima, prema našem timu koji vredno radi, prema našim dobavliačima, prema našoj deci koja svakodnevno konzumiraju naše proizvode. To je pravi recept za dobar ukus pun zdravlja.

Pasterizovano mleko 2,8% mm, 1 l

Zašto je naše pasterizovano Sveže mleko posebnog ukusa i arome?

Zato što za svaki proizvod važi pravilo da njegov kvalitet direktno zavisi od sirovine, odnosno od mleka od koga se pravi. A naše mleko dolazi sa nedirnutih pašnjaka Jastrebca i Stare planine, od malih proizvođača koji svoje krave čuvaju u oblastima nezagađenim industrijskom proizvodnjom. Do naših postrojenja za preradu dolazi u cisternama koie ispunjavaju sve vrhunske standarde u čuvanju i transportu. Sama proizvodnja je sterilna i odvija se po najnovijoj svetskoj tehnologiji.

Zatim od njega proizvodimo nase SVEŽE MLEKO koje se termički obrađuje na određenoj temperaturi čime se čuva ukus i miris koji priroda daje, koji su neki malo stariji među nama možda imali sreće da probaju kod svojih baka na selu. Sveže mleko ima u velikoj meri održan nivo enzima, vitamina D, A, C i B12, kalcijuma i kalijuma. Sam proces njegove prerade je takav da se iz mleka neutrališu sve štetne materije u vidu mikroorganizama, a sa druge strane zadrži sve ono što je našem organizmu potrebno. Mlađa populacija sada ima priliku da konzumira ovo mleko i otkrije punoću ukusa koje dolaze iz njegove svežine.

Naivažniji sastojak je ljubav…

U našoj mlekari se rukovodimo motom da sve što proizvodimo radimo pre svega za našu decu. Tako stručnosti, posvećenosti i znanju dodajemo onu najvažniju emotivnu komponentu bez koje nema vrhunskog kvaliteta, a to je ljubav i poštovanje. Prema našim potrošačima, prema našem timu koji vredno radi, prema našim dobavliačima, prema našoj deci koja svakodnevno konzumiraju naše proizvode. To je pravi recept za dobar ukus pun zdravlja.